Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 25/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 24/2021

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 23/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr 22/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – treść uchwał podjętych oraz uchwały niepodjętej

Raport bieżący nr 21/2021

Zawiadomienie o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport bieżący nr 20/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 19/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 18/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 17/2021

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 16/2021

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 15/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 14/2021

Pozytywna ocena Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2020

Raport bieżący nr 13/2021

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020

Raport bieżący nr 12/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 11/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 10/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 9/2021

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 8/2021

Rezygnacja osoby zarządzającej

Raport bieżący nr 7/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 6/2021

bgimage