Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29.03.2006 roku – projekty uchwał

Raport bieżący nr 23/2006

Korekta do raportu bieżącego 18/2006 z dnia 15 lutego 2006 r.

Raport bieżący nr 18/2006/Kor.

Plan połączenia Netii z jej spółkami zależnymi

Raport bieżący nr 22/2006

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za IV kwartał 2005 roku i za rok obrotowy 2005

Raport bieżący nr 21/2006

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku

Raport bieżący nr 20/2006

Informacja przekazana przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 19/2006

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 19/2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29 marca 2006 roku - porządek obrad

Raport bieżący nr 18/2006

Powołanie członka Zarządu

Raport bieżący nr 17/2006

Sąd oddalił wniosek Millennium i podmiotów powiązanych o unieważnienie uchwały WZA

Raport bieżący nr 16/2006

Wysokość kapitału zakładowego w dniu 1 lutego 2006 roku

Raport bieżący nr 15/2006

Korekta do raportu bieżącego Nr 13/2006

Raport bieżący nr 14/2006

Terminy przekazania raportów okresowych za 2006 rok; zmiana terminu przekazania raportów okresowych za IV kwartał 2005 roku i za rok obrotowy 2005

Raport bieżący nr 13/2006

Terminy przekazania raportów okresowych za 2006 rok; zmiana terminu przekazania raportów okresowych za IV kwartał 2005 roku i za rok obrotowy 2005

Raport bieżący nr 13/2006

Informacja przekazana przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 12/2006

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K

Raport bieżący nr 11/2006

Informacja o nabyciu akcji Netii

Raport bieżący nr 10/2006

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 9/2006

Emisja akcji serii K

Raport bieżący nr 8/2006

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 7/2006

bgimage