Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 3/2011

Główne założenia strategii Netii do 2020 roku oraz długoterminowa prognoza finansowa wraz z polityką dystrybucji środków do akcjonariuszy

Raport bieżący nr 2/2011

Informacja o nabyciu akcji Netii przez członka rady nadzorczej ( 1/2011)

Raport bieżący nr 1/2011

bgimage