Informacja o zbyciu akcji Netii przez osoby mające stały dostęp od informacji poufnych

Raport bieżący nr 61/2011

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 2 listopada do 8 listopada 2011 roku; Zakończenie programu odkupu akcji własnych

Raport bieżący nr 60/2011

Wykonanie opcji przez członka zarządu Netii

Raport bieżący nr 59/2011

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osoby mające stały dostęp od informacji poufnych

Raport bieżący nr 58/2011

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 57/2011

Netia SA ogłasza wyniki za III kwartał 2011 roku

Raport bieżący nr 56/2011

Aktualizacja prognozy Netii za 2011 rok

Raport bieżący nr 55/2011

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 26 października do 1 listopada 2011 roku

Raport bieżący nr 54/2011

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 19 października do 25 października 2011 roku

Raport bieżący nr 53/2011

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 12 października do 18 października 2011 roku

Raport bieżący nr 52/2011

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 05 października do 11 października 2011 roku

Raport bieżący nr 51/2011

Nabycie akcji Netii przez członka zarządu Netii

Raport bieżący nr 50/2011

Wykonanie opcji przez członka zarządu Netii

Raport bieżący nr 49/2011

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 28 września do 4 października 2011 roku

Raport bieżący nr 48/2011

Zawarcie z Crowley Data L.L.C. oraz Crowley Poland L.L.C. warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów spółki Crowley Data Poland Sp. z o.o. (47/2011)

Raport bieżący nr 47/2011

Zawarcie z KGHM Polska Miedź S.A. warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji spółki Telefonia DIALOG S.A.

Raport bieżący nr 45/2011

Zawarcie umowy kredytowej z Rabobank Polska S.A. (Agent Kredytu), BNP Paribas S.A., BRE Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Raiffeisen Bank International AG

Raport bieżący nr 46/2011

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 21 września do 27 września 2011 roku

Raport bieżący nr 44/2011

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 14 września do 20 września 2011 roku

Raport bieżący nr 43/2011

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 7 września do 13 września 2011 roku

Raport bieżący nr 42/2011

bgimage