Raporty bieżące

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 116/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 115/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 114/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 113/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 112/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 111/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 110/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 109/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 108/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 107/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 106/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 105/2016

Emisja akcji serii L spółki Netia S.A. oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 104/2016

Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L

Raport bieżący nr 103/2016

Zmiany w składzie Zarządu

Raport bieżący nr 102/2016

Emisja akcji serii L spółki Netia S.A. oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 101/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 100/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach "Netia" S.A.

Raport bieżący nr 99/2016

Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Netia" S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr 98/2016

Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L

Raport bieżący nr 97/2016