Zmiany w składzie Zarządu

Raport bieżący nr 94/2017

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostki zależne Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 93/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 92/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 91/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 90/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 89/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 88/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 87/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 86/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 85/2017

Transakcje wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 84/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 83/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 82/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 81/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 80/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 79/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 78/2017

Negocjacje w sprawie aneksowania obecnej umowy kredytowej oraz zawarcia nowej umowy kredytowej w celu sfinansowania projektu modernizacji infrastruktury do standardu NGA

Raport bieżący nr 77/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 76/2017

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 75/2017

bgimage