Nabycie akcji Netii przez członka zarządu Netii

Raport bieżący nr 14/2014

Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Netii SA z jej spółkami jednoosobowymi

Raport bieżący nr 13/2014

Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 12/2014

Plan połączenia Netia SA z jej spółkami jednoosobowymi

Raport bieżący nr 11/2014

Informacja o zbyciu akcji Netii przez członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 10/2014

Informacja o zmianie procentowego udziału w kapitale Spółki

Raport bieżący nr 9/2014

Prezes Zarządu Netii odejdzie ze stanowiska do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Raport bieżący nr 8/2014

Prognoza Netii za 2014 rok, średnioterminowe Strategiczne Cele Finansowe wycofane

Raport bieżący nr 7/2014

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za 2013 rok

Raport bieżący nr 6/2014

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

Raport bieżący nr 5/2014

Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 4/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na NWZ Netii SA odbytym w dniu 13 stycznia 2014 roku

Raport bieżący nr 3/2014

Informacja o zmianie procentowego udziału w kapitale Spółki

Raport bieżący nr 2/2014

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netii SA z dnia 13 stycznia 2014 r.

Raport bieżący nr 1/2014

bgimage