Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 152/2017

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 149/2017 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 151/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 150/2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 149/2017

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 148/2017

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 147/2017

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 146/2017

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 145/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 144/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 143/2017

Transakcja wewnątrzgrupowa – przeniesienie przez Telefonię Dialog sp. z o.o. na rzecz "Netia" S.A. własności udziałów w spółce działającej pod firmą PETROTEL sp. z o.o. z siedzibą w Płocku

Raport bieżący nr 142/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 141/2017

Emisja akcji serii L spółki Netia S.A. oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 140/2017

Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L

Raport bieżący nr 139/2017

Rozwój działalności Netia S.A. polegającej na sprzedaży usług dla nowych Klientów na rynku B2C za pośrednictwem Telefonii Dialog Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 138/2017

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 137/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 136/2017

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej

Raport bieżący nr 116/2017/K

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 135/2017

Zawarcie umowy o finansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Raport bieżący nr 134/2017

bgimage