Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 41/2011

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K

Raport bieżący nr 40/2011

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 31 sierpnia do 6 września 2011 roku

Raport bieżący nr 39/2011

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 31 sierpnia do 6 września 2011 roku

Raport bieżący nr 39/2011

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 38/2011

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 24 sierpnia do 30 sierpnia 2011 roku

Raport bieżący nr 37/2011

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 36/2011

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 17 sierpnia do 23 sierpnia 2011 roku (35/2011)

Raport bieżący nr 35/2011

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 34/2011

Informacja Poufna – rozpoczęcie programu nabywania akcji własnych

Raport bieżący nr 33/2011

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za I półrocze i II kwartał 2011 roku

Raport bieżący nr 32/2011

Aktualizacja prognozy Netii za 2011 rok oraz prognozy średnioterminowej (na lata 2010-2012)

Raport bieżący nr 31/2011

Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 30/2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netia S.A. odbytym w dniu 2 czerwca 2011 roku

Raport bieżący nr 29/2011

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netii SA z dnia 2 czerwca 2011 r.

Raport bieżący nr 28/2011

Korekta do raportu bieżącego nr 27/2011 z dnia 1 czerwca 2011

Raport bieżący nr 27/2011/K

Projekt uchwały dotyczącej pkt.8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 czerwca 2011 roku przedstawiony przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 27/2011

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych

Raport bieżący nr 26/2011

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 25/2011

Netia ogłasza wyniki za pierwszy kwartał 2011

Raport bieżący nr 24/2011

bgimage